• สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  • โทรศัพท์ 045353089,045353061,045353062
  • โทรสาร 045353089
วันที่แจ้งซ่อม ประเภทงานซ่อม ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง สถานที่แจ้งซ่อม อาการ เจ้าหน้าที่ซ่อม
07 พ.ค. 2563 อื่นๆ พิมพา คำมุงคุณ เบอร์โทร : 7523 โรงอาหารกลาง 1 ห้อง :ร้านป้าแหม่ว มีน้ำไหลออกจากล็อคร้านค้าผู้ประกอบการ นายวีระพงษ์ สมสุพรรณ
26 ธ.ค. 2562 ครุภัณฑ์ พิมพา คำมุงคุณ เบอร์โทร : 7523 โรงอาหารกลาง 1 ห้อง :บริเวณนั่งรับประทานอาหาร โต๊ะหน้าขาวน็อดหลุด นายวีระพงษ์ สมสุพรรณ