• สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  • โทรศัพท์ 045353089,045353061,045353062
  • โทรสาร 045353089
วันที่แจ้งซ่อม ประเภทงานซ่อม ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง สถานที่แจ้งซ่อม อาการ เจ้าหน้าที่ซ่อม
22 ก.ค. 2563 ประปา สิริกัญญา พิมพ์สราญ เบอร์โทร : 0981023220 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :8423 ก๊อกน้ำในห้องน้ำตรงข้างล่างฝักบัวหัก นายจรูญ คำแน่น
22 ก.ค. 2563 ไฟฟ้า ณัฐกานต์ ภูมิเขต เบอร์โทร : 0967218624 หอพักราชาวดี 4 ห้อง :5128 ไฟห้องอาบน้ำเสีย กับสกรูล็อคฝักบัวอาบน้ำหายอันนึงทำให้ตั้งไม่ได้ นายจรูญ คำแน่น
22 ก.ค. 2563 อื่นๆ นางสาว​กฤ​ติ​ยาภรณ์ ​พิกุล​ เบอร์โทร : 0935380158 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :8206 ชักโครกกดไม่ลง นายจรูญ คำแน่น
21 ก.ค. 2563 อื่นๆ จุฑาธิป สุอริยพงษ์ เบอร์โทร : 0973205341 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :8214 มีน้ำซึมออกมาจากผนังข้างหลังแอร์ นายจรูญ คำแน่น
21 ก.ค. 2563 ไฟฟ้า เพ็ญนภา เบอร์โทร : 0956088169 หอพักราชาวดี 2 ห้อง :โต๊ะร.ป.ภ. ไฟกระพริบ 1หลอด นายจรูญ คำแน่น
21 ก.ค. 2563 อื่นๆ นางวรัญญา พละเดช เบอร์โทร : 7512 หอพักราชพฤกษ์ 2 ห้อง :ห้อง อ.ที่ปรึกษาชั้น 2 ทิศตะวันออก ท่อส่งน้ำเข้าโถส้วมชำรุด สายฉีดชำระชำรุด ใต้อ่างล้างจานชำรุด นายเจริญ คำแน่น
20 ก.ค. 2563 ประปา นางสาว หทัยรัตน์ พูลทวี เบอร์โทร : 0946487531 หอพักลีลาวดี 2 ห้อง :7301 อ่างล้างหน้าท่อมันตันค่ะ น้ำไม่ไหลลงท่อ นายสมัย สำลีวงศ์
20 ก.ค. 2563 ครุภัณฑ์ กัญญารัตน์ รัมพณีนิล เบอร์โทร : 0901866011 หอพักราชาวดี 3 ห้อง :6222 ฝักบักในห้องอาบน้ำคอบิดเบียว มีน้ำไหลออกมาเอง นายเจริญ คำแน่น
20 ก.ค. 2563 ประปา พนิดา สายโสม เบอร์โทร : 0926736447 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :8213 น้ำไม่ระบายทั้งในห้องน้ำและอ่างล้างหน้าค่ะ นายจรูญ คำแน่น
19 ก.ค. 2563 อื่นๆ สุนทรา ชัยศรี เบอร์โทร : 0902733348 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :8314 น้ำแอร์ขังเต็มระเบียงเพราะมันไม่ไหลลงท่อ นายจรูญ คำแน่น
19 ก.ค. 2563 อื่นๆ สุนทรา ชัยศรี เบอร์โทร : 0902733348 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :8314 เพดานหน้าห้องน้ำมีน้ำรั่วมาจากห้องข้างบน นายจรูญ คำแน่น
19 ก.ค. 2563 ไฟฟ้า สุนทรา ชัยศรี เบอร์โทร : 0902733348 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :8314 พัดลมอะไหล่หลุด นายจรูญ คำแน่น
19 ก.ค. 2563 ครุภัณฑ์ สุนทรา ชัยศรี เบอร์โทร : 0902733348 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :8314 อ่างล้างมือน้ำไหลช้า นายจรูญ คำแน่น
18 ก.ค. 2563 ไฟฟ้า วิริยา ชอบธรรม เบอร์โทร : 0942945404 หอพักราชาวดี 3 ห้อง :6109 ไฟเปิดไม่ติด (ห้องอาบน้ำ) นายสมัย สำลีวงศ์
18 ก.ค. 2563 ประปา จิราภรณ์ พลจังหรีด เบอร์โทร : 0637499797 หอพักราชาวดี 3 ห้อง :6213 ก๊อกน้ำชำรุด ทำให้น้ำรั่วไหล นายจรูญ คำแน่น
18 ก.ค. 2563 ไฟฟ้า นางสาวเมลิสสา หยก เชง โห้ เบอร์โทร : 0984070325 หอพักลีลาวดี 1 ห้อง :หอลีลาวดี1 ห้อง8225 หลอดไฟห้องอาบน้ำเปิดไม่ติด นายจรูญ คำแน่น
18 ก.ค. 2563 อื่นๆ นางสาวนตินันท์ รักษาก้านตง เบอร์โทร : 0949268525 หอพักลีลาวดี 2 ห้อง :7115 ประตูมั้งลวดปิดไม่สนิท นายสมัย สำลีวงศ์
18 ก.ค. 2563 ไฟฟ้า นางสาวนตินันท์ รักษาก้านตง เบอร์โทร : 0949268525 หอพักลีลาวดี 2 ห้อง :7115 ไฟห้องส้วมเปิดไม่ติด นายสมัย สำลีวงศ์
17 ก.ค. 2563 ครุภัณฑ์ นางสาวลำเภา บุญเจริญ เบอร์โทร : 0625149647 หอพักลีลาวดี 2 ห้อง :7306 ประตูห้องอาบน้ำล็อคไม่ได้ กลอนประตูเสีย นายสมัย สำลีวงศ์
17 ก.ค. 2563 อื่นๆ นางสาวลำเภา บุญเจริญ เบอร์โทร : 0625149647 หอพักลีลาวดี 2 ห้อง :7306 ประตูหลังห้องและประตูมุ้งลวดปิดไม่ได้ นายสมัย สำลีวงศ์